Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán trong việc nhập hàng hóa trên hệ thống bán hàng nội bộ và hệ thống kế toán
 • Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Các công việc tài chính kế toán hàng ngày, hàng tuần
 • Tiếp nhận: Tiếp nhận từ bộ phận kho các phiếu xuất hàng của nhà cung cấp để lập phiếu lập phiếu nhập kho ; kiểm tra các thông tin về nhà cung cấp, giá cả,số lượng
 • Xuất nhập trên hệ thống bán hàng:
 • Lập Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho nhanh chóng và chính xác.
 • Theo dõi, tổng hợp và lên báo cáo nhập hàng hoá của hàng hóa
 • In các phiếu nhập kho gửi cho kế toán thanh toán
 • Hạch toán kế toán nghiệp vụ nhập hàng trên hệ thống kế toán SAP
 • Kiểm tra, kiểm soát:
 • Kiểm tra các thông tin trên hóa đơn, phiếu xuất để nhập kho đúng
 • Lưu trữ : Tổ chức lưu trữ ngăn nắp, đầy đủ tất cả các file báo cáo và sổ sách, chứng từ liên quan đến công việc của mình
 • Báo cáo ngày, tuần, tháng theo quy định của Công ty
 • Công việc khác: Theo sự phân công của trưởng phòng

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng chuyên ngành Kế toán.
 • Có khả năng giải quyết vấn đề tốt, cẩn thận.
 • Sử dụng tốt các phần mềm vi tính văn phòng
 • Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán nhập xuất hàng.
 • Tỉ mỉ, cẩn thận, có trách nhiệm
 • Ý thức tự giác, kỷ luật
 • Quyền lợi

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.