Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Phát triển nhóm khách hàng Doanh nghiệp/Dự án để triển khai các dự án CNTT.
 • Duy trì, quản lý khách hàng theo từng mảng thị trường được phân công.
 • Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới theo định hướng của Công ty.
 • Tư vấn các giải pháp công nghệ và sản phẩm CNTT đáp ứng nhu cầu khách hàng và các dự án CNTT.
 • Tạo lập mối quan hệ và chăm sóc khách hàng.
 • Thực hiện các công việc phối hợp, quan hệ với các đối tác.

Job Requirement

 • Nam/Nữ tốt nghiệp THPT trở lên
 • Biết sử dụng cơ bản phần mềm Misa.
 • Có kinh nghiệm kinh doanh thiết bị hoặc dịch vụ CNTT, quản lý khối khách hàng Dự án hoặc SMB
 • Có kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, đàm phán.
 • Khả năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, đam mê kinh doanh
Job tags: NV Kinh doanh DNDA

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Hành

Location: Ho Chi Minh Salary: 7 Tr - 9 Tr VND Expired Date: 22/06/2024

NHÂN VIÊN KINH DOANH SỈ (ĐÀO TẠO SV MỚI RA TRƯỜNG)

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 7 Tr VND Expired Date: 31/05/2024

Nhân viên Kinh doanh B2B

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 7 Tr VND Expired Date: 31/05/2024

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Location: Ho Chi Minh Salary: 7 Tr - 8 Tr VND Expired Date: 31/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.